I dag her på bloggen skal vi tale om et dødsbo. Det skal handle om, hvordan man kan håndtere sådan en situation på mange forskellige måder, og derfor vil jeg give alt den information, jeg kan om dette emne. Det er ikke det sjoveste at tale om, men jeg håber, at jeg kan gøre dig klogere.

Information om dødsbo – bliv klogere på situationen

Som sagt skal det i dag handle om dødsbo, og jeg vil prøve at gøre dig klogere på situationen, så du kan håndtere den bedst og hurtigst muligt, hvis du kommer i en sådan. Ved et dødsfald efterlader afdøde en række værdier. Det er som regel hus, bil, indbo, smykker, kunst eller noget lignende. Disse værdigenstande skal opgøres og fordeles blandt arvingerne, som står tilbage, og gerne vil huske den afdøde ved at have nogle af deres ting i deres eget hjem. Dette kalder man for et boskifte. Et boskifte skal godkendes og udleveres af skifteretten, som sikrer, at de rette arvinger får den rette arv. Det er en process, som skal foretages korrekt, fordi der er forskellige lovkrav gældende på området. Det er ikke muligt at råde over dødsboets midler, før man har modtaget en skifteretsattest.

7 former for behandling af et dødsbo

Overordnet findes der 7 former for behandling af et dødsbo, dem kan vi gennemgå meget kort herunder. Hvis du vil læse mere om dem, kan du se meget mere på Danske Arveretsadvokaters hjemmeside, som jeg har linket til længere oppe. Den form for boskifte, som man vælger, kan have stor betydning for ægtefællens og arvingernes økonomiske og personlige forhold, så derfor anbefaler Arveretsadvokaterne også, at valg af boskifteform sker i samarbejde med en specialiseret advokat. Lad os gennemgå de 7 forskellige former: Boudlæg anvendes ved mindre boer. Det vil sige med værdier/aktiver på under under 43.000 kr. i 2017 efter betaling af sædvanlige begravelsesudgifter. Ægtefælleudlæg er relevant i de tilfælde, hvor afdøde efterlader sig en ægtefælle, og den samlede formue er under 780.000 kr. i 2019. Uskiftet bo kan være en hensigtsmæssig behandlingsform, hvis der er tale om ældre ægtefæller med fælles økonomi og fællesbørn. Et privat skifte bruges, når arvingerne er enige om, at dødsboet behandles uden medvirkning af en bobestyrer udpeget af skifteretten. Et forenklet privat skifte er et privat skifte, hvor der ikke skal indleveres en egentlig boopgørelse til Skifteretten. Og det er blot nogle af mulighederne.

Du kan læse meget mere på deres hjemmeside, og på bloggen her.